Zorg op school

Vanuit ons opvoedingsproject proberen we met een brede visie op zorg goed onderwijs aan te bieden.Zorg kinderen en zorg algemeen We houden daarbij rekening met het totale kind  ‘hoofd – hart – handen’, de individuele verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen.

Leren blijft uiteraard het doel maar de zorg die wij op school verschaffen moet een middel zijn om leren mogelijk te maken of te vergemakkelijken.
Vanuit die inspiratie nemen we initiatieven die het welbevinden van alle betrokkene
n verhogen en kunnen we zo maximale ontwikkelingskansen creëren voor alle kinderen.

Basiszorg met initiatieven op schoolniveau.