Verkeersopvoeding

Trappen scoort in onze school.Verkeer kleuters

Door te fietsen ben je in beweging en dat is gezond, daarnaast is het ook nog eens goed voor het milieu. Kortom: ’Trappen Scoort!’.

Fietsen heeft als doel het stimuleren van een bewuste keuze voor vervoer. Een actieve levensstijl en de verkeersveiligheid staan hierbij voorop.

Moet men op school kinderen leren fietsen? Ja natuurlijk!
De laatste decennia is het verkeer en helaas ook de verkeersonveiligheid meer deel gaan uitmaken van het dagelijks leven. Opvoeden houdt in dat kinderen ook voorbereid worden op hun deelname aan het verkeer.
Naast de ouders neemt het onderwijs een sleutelpositie in om de kinderen een duurzaam verkeersgedrag bij te brengen.
Louter kennis overdragen, de kinderen de elementaire verkeersinhouden aanleren, is niet voldoende. Verkeerseducatie van jonge mensen is bij uitstek een doe-educatie. Naast het bijbrengen van verkeerskennis en positieve verkeersattitudes, moet de training van basisverkeersvaardigheden een centrale plaats innemen.

Verkeer Fietsen HVerkeer fietsproject-B

 

 

 

De fietsvaardigheden van onze leerlingen worden vanaf de 1ste kleuterklas tot en met de 6de klas op school geoefend.

In samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport, de Verkeerspolitie van de zone Westkust en de Stichting voor Verkeerskunde worden de leerlingen voorbereid als jonge fietsers in het verkeer.

Het project ‘Meester op de fiets’ is hierbij de ideale ondersteuning. Met een parcours worden verschillende behendigheidsoefeningen getraind en worden de leerlingen voorbereid op de dagdagelijkse verkeerstaken.

 

 

 

 

 

 Verkeer ToetsVerkeer Fietsexamen2

 

De Grote Verkeerstoets’ voor de 5de klas en ‘Het Grote Fietsexamen’ voor de 6de klas sluiten het project jaarlijks af.
De school wil zo bijdragen tot het stimuleren en ontwikkelen van een positief fietsgedrag bij de leerlingen.

Verkeer Fietsexamen1Verkeer Oyen

De school neemt ook een voetgangersexamen af, een praktijktest in het verkeer.
Kinderen van het 4de leerjaar stappen een parcours af langs een uitgestippelde route. Daarbij wordt gecontroleerd of ze de basisvaardigheden beheersen om veilig en zelfstandig te stappen.

Verkeer Politie logoVerkeer sport op schoolVerkeer SVS2

Alle kinderen krijgen van de school een fluohesje. Dat dragen ze wanneer ze te voet of met de fiets naar school komen en telkens wanneer ze met de klas op uitstap gaan. De vriendelijke Koksijdse Belleman komt het dragen van de fluohesjes regelmatig controleren.

Verkeer Belleman