Milieuzorg

MOSlogo

 

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in onze school! MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het is een milieuzorgproject van kleuter tot en met de 6de klas. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

"MOS is cool"

Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen, leerkrachten, directie en schoolpersoneel werken dit milieuzorgsysteem samen uit op maat van de school.

Mospuzzel

 

MOS-logo

Naar gelang de ondernomen acties en de geboekte resultaten kan de school in aanmerking komen om een kwaliteitslabel te verwerven, dat door het Ministerie van Leefmilieu van de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend.

Dit kwaliteitslabel wordt toegekend onder de vorm van LOGO's.
Onze school heeft ondertussen de 3 logo’s behaald.
We vinden het belangrijk dat de ouders blijven meewerken om dit project te steunen!

 

Groene vlagEn na logo 3?

... de Groene Vlag


MOS stopt niet na 3 logo's.
MOS spoort scholen aan om na het behalen van het 3de logo de milieu-inspanningen vol te houden en zo de Groene Vlag van Eco-schools te behalen.
De Groene Vlag wordt toegekend na 2 schooljaren milieuzorgwerking. Na toekenning behoort je school 2 schooljaren tot het select groepje van Groene Vlag-scholen. Je kan constant Groene Vlag-school blijven door telkens opnieuw deel te nemen.

    

 

Onze acties…

-    Afval voorkomen en recycleren

-    De wereldwaterdag 
-    Spaarzaam met water
-    De dikketruiendag 

-    De Ark steunt Camino. Hergebruik van kleren en speelgoed.

                                                         

Zorg ladder20van20lansink klein