ICT

Computer4We zijn ervan overtuigd dat ICT in de dagdagelijkse onderwijspraktijk een meerwaarde in het leerklimaat en in de leerprestaties van de leerlingen kan realiseren. Deze meerwaarde kan zich op diverse vlakken situeren: meer motivatie en succeservaringen, variatie in de oefenvormen, extra kansen op creativiteit, betere kansen op differentiatie, enz.
Gezien de sterke informatisering van onze maatschappij vinden wij het bovendien noodzakelijk dat onze leerlingen leren omgaan met een hoogtechnologisch middel zoals de computer.
Onze klemtoon ligt voortdurend op de zinvolheid van de ICT toepassing als pedagogisch didactisch middel. Computergebruik in de klas zien we dus daar waar het echt enige meerwaarde kan opleveren. De bedoeling is om les te geven MET computers i.p.v. OVER computers.
We organiseren dus geen aparte computerlessen maar proberen ICT als geïntegreerd didactisch middel in te zetten. Het belangrijkste dat we leerlingen kunnen bijbrengen op ICT-vlak zijn de juiste competenties, attitudes en (vooral) inzichten.

 


Kleuterschool

Kleuters maken kennis met de pc via digitaal verhaal, eenvoudige spelletjes, educatieve cd-roms, ...Computer2

Eerste graad

De leerlingen leren op een speelse manier werken met educatieve aangekochte software van “Veilig leren lezen”. Er wordt ook vaak gewerkt met educatieve en andere websites.

Computer1Tweede graad

In de tweede graad wordt nog verder gewerkt. De oefeningen worden aangepast door een bredere waaier van oefeningen en websites. De leerlingen van het vierde leerjaar leren op eenvoudige wijze enkele basisbegrippen en toepassingen op Word (tekstverwerking). Ze leren typen, invoegen illustratie, invoegen afbeelding, kopiëren, plakken, hoofdletters, … Ook enkele eenvoudige internettoepassingen worden uitgevoerd: opzoekwerk voor spreekbeurten, afbeeldingen zoeken en invoegen, … In samenspraak met de klastitularis en de ICT-coördinator wordt er overlegd wat bruikbaar is binnen de klaswerking (bijvoorbeeld opzoeken van de provincies in België). Het is ook mogelijk dat de leerlingen gedifferentieerde leerstof inoefenen voor wiskunde en/of taal.
 
Derde graad

De leerlingen van het vijfde leerjaar werken een heel schooljaar voornamelijk met internettoepassingen. De basisbegrippen, surfen, zoekrobots gebruiken, … worden verder ingeoefend. Enkele lessen worden aangebracht, nadien volgen toepassingen voor de lessen wereldoriëntatie, Frans, Nederlands, wiskunde, … Ook groepstaken voor de klaswerking worden voorbereid in de ICT-lessen. Het is ook mogelijk dat de leerlingen gedifferentieerde leerstof inoefenen voor wiskunde en/of taal en/of Frans.
 
De zesdeklassers zijn vaak thuis meer vertrouwd met de computer (chatten, e-mail, spelletjes, …). Toch is het belangrijk om deze leerlingen nieuwe competenties aan te leren. Stapsgewijs leert deze groep omgaan met Powerpoint (dia’s, invoegen foto’s of afbeeldingen, invoegen tekstvakken, diaontwerp, diaovergang, animaties, …). Computer3
 
De leerlingen kunnen hun werk op het digitale schoolbord tonen en voorstellen aan de klas.
 
Het is ook mogelijk dat de leerlingen gedifferentieerde leerstof inoefenen voor wiskunde, Nederlands en Frans.
 
De school beschikt ook over digitale schoolborden en touchscreenborden. Zo’n digibord is een interessant en modern onderwijsleermiddel. Naast de computerklas, zijn er in elke klas pc’s aanwezig die in een netwerk met elkaar verbonden zijn. De kinderen kunnen ook taken op tablets uitvoeren.

 
Onze school heeft toegang tot Bingel, de nieuwe online oefenmethode van uitgeverij Van In, waarmee uw kind thuis leerstof kan oefenen die in de klas behandeld werd.