Schoolraad

De schoolraad is het adviserend overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van:

  • ouders
  • personeel
  • lokale gemeenschap

Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject.

 

Leden:

Ouders
ValĂ©rie Baert, Rudi Claeys    

Personeel
Katrien Lambert, Inge Dedecker

Lokale gemeenschap
Christine Plaetevoet, Christine Samyn

Extern raadgevend persoon
Mie Vanmarcke