Schoolvisie

Inleiding:
Ouders met een kleuter en lager schoolkind komen voorbij de school 'De Ark' wandelen. Ze komen binnenkort in Koksijde wonen en willen weten wat de school hen en hun kinderen te bieden heeft.    

Dag mevrouw, dag meneer, neemt u plaats. Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Dag meneer directeur. We zijn op zoek naar een geschikte school voor onze kinderen. Kunt u ons inlichten?

Op de eerste plaats bouwen we onze school zo uit dat iedereen vriendelijk omgaat met de ander, kinderen, leerkrachten, ouders, maar ook met mensen uit de bredere schoolomgeving. Onze school is immers geen eiland, maar maakt deel uit van de buurt en de parochie. Heel wat mensen die nu hun kinderen sturen,
zaten vroeger zelf op deze school.
We vormen als het ware één grote familie.

Jullie besteden dus aandacht aan het omgaan met elkaar?

We leren onze kinderen elkaar te waarderen.
Als christelijk geïnspireerde school proberen wij deze boodschap voor te leven, maar ze ook door de kinderen te laten beleven. Dit gebeurt in de catecheselessen en vieringen. Daarin ontdekken de kinderen hoe ze de weg van Jezus kunnen volgen.
Ook moedigen we de kinderen telkens opnieuw aan om deze kleine gemeenschap leefbaar te maken, zelf hun steentje er toe bij te dragen. Zo zullen ze later uitgroeien tot mensen die zorg willen dragen voor elkaar.

Mogen wij dan veronderstellen dat ruzies en plagerijen op een positieve manier worden aangepakt?

We proberen dit samen op te lossen door overleg tussen leerkrachten, kinderen en indien nodig ook de ouders. Pesterijen en ruzie proberen we om te zetten in vriendschap. Dit kan als we bereid zijn te luisteren, elkaar te waarderen en te motiveren. Het vraagt een grote inspanning, dat wel.

U vermeldde dat de schoolbuurt voor jullie belangrijk is. Wat betekent dit concreet?

We wonen in een prachtige streek. We willen deze samen met de kinderen ontdekken. We doen dit met onze ogen, neus, handen en hart. Ervaring en kennis verkrijg je door al je zintuigen te gebruiken. Een kind is meer dan een hoofd alleen, zou ik zeggen.

We merkten op de speelplaats dat hier ook kinderen uit andere landen naar school komen. Dat moet niet zo eenvoudig zijn om daarmee om te gaan?

Een verscheidenheid aan mensen is een verrijking voor een school. Onze maatschappij telt nu eenmaal meerdere culturen en onze kinderen moeten ook daarin hun weg vinden. Een anderstalig kind ondervindt naast de leerkracht ook heel wat steun van zijn nieuwe vriendjes. Bij ons is iedereen welkom en telt iedereen evenveel mee.

Onze oudste heeft het niet zo gemakkelijk met wiskunde. Daarom zijn we steeds blij als op haar rapport vermeld wordt hoe hard ze zich heeft ingespannen.

Wij weten dat niet elk kind dezelfde mogelijkheden heeft.
Toch geven wij ieder de kans kennis en ervaringen
op te doen volgens eigen talenten. Er is niet alleen wiskunde.
We leren leren, we leren plannen maken en samenwerken.
We proberen samen te leven en te communiceren.
Deze levensbelangrijke zaken zijn niet steeds in punten om te zetten. Wij willen elk kind een goede basis voor zijn verdere studie en vooral voor zijn verder leven meegeven. Daarom brengen we hen ook cultuur bij en geven we kansen om zich op sportief vlak te ontplooien.

Ik heb de indruk dat jullie een eigentijdse school zijn. Een school die openstaat voor de snelle evolutie van de maatschappij.

We helpen onze kinderen hun eigen plaats in die maatschappij te vinden. Zo leren we ze ook omgaan met de media. Het is belangrijk kennis te kunnen
opzoeken en de middelen daartoe te leren ontdekken.
Daarom scholen onze leerkrachten zich af en toe bij,
zodat zij het aan uw kinderen kunnen doorgeven.

Meneer directeur,
In uw school kunnen wij onszelf en onze eigen opvattingen herkennen. We voelen dat in deze school een hart voor kinderen steekt.
Dit gesprek heeft ons overtuigd dat het hele team zich inzet om op een persoonlijke manier kinderen een toekomst te geven. Als wij op jullie kunnen vertrouwen, mag u op ons rekenen.