• DSC 0299
  • DSC 0897
  • DSC 7808
  • DSC 8442

Home

Vakantie

Vakantie2014

Je wordt het vlug gewoon:
geen wekker en geen schoolbel,
geen toetsen en geen proeven
maar heel veel vakantie!

Maak er iets buitengewoon van:
veel vriendschap en veel plezier
veel levenslust en veel vreugde
een (echte) grote

VAKANTIE!

Proclamatie

Proclamatie2014

Op donderdagavond 26 juni namen we plechtig afscheid van onze zesde klas.
Het werd samen met het schoolbestuur, het schoolteam, de ouders, broers en zussen en alle uitgenodigden een fijn feest. We wensen alle zesdejaars een mooie toekomst toe! Foto's in de 'Ark-Gallery'.

Het grote fietsexamen

fietsexamen

De fietsvaardigheden van onze leerlingen worden vanaf de 1ste kleuterklas tot de 6de klas op school geoefend.
In samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport, de Verkeerspolitie van de zone Westkust en de Stichting voor Verkeerskunde worden de leerlingen voorbereid als jonge fietsers in het verkeer. Het project ‘Meester op de fiets’ is hierbij de ideale ondersteuning. Met een parcours worden verschillende behendigheidsoefeningen getraind en worden de leerlingen voorbereid op de dagdagelijkse verkeerstaken.
‘De Grote Verkeerstoets’ (27 mei) voor de 5de klas en ‘Het Grote Fietsexamen’ (23 mei) voor de 6de klas sluiten het project jaarlijks af.
De school wil zo bijdragen tot het stimuleren en ontwikkelen van een positief fietsgedrag bij de leerlingen. Bekijk de foto's.

Het grote voetgangersexamen

 Voetganger

Het Grote Voetgangersexamen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is een volledig nieuw project. Het is bedoeld voor het vierde leerjaar. Het project is de voorloper van ‘De Grote Verkeerstoets’ in de vijfde klas en ‘Het Grote Fietsexamen’ in de zesde klas. De verkeersdienst van de politiezone Westkust was heel bereid om aan dit pilootproject mee te werken.
Een voetgangersexamen is een praktijktest in het echte verkeer. Kinderen van het vierde leerjaar stappen een parcours af langs een uitgestippelde route. Daarbij wordt gecontroleerd door vrijwillige begeleiders of ze de vijf basisvaardigheden beheersen om veilig en zelfstandig te stappen en zo deel te nemen aan het verkeer.

De 2de klas Bliecklaan op bezoek...

Bezoek b2

De 2de klas uit de afdeling Bliecklaan bezocht op maandag 28 april de vriendjes uit de 2de klas van de afdeling Helvetiastraat. De vriendschap werd niet alleen groter en hechter gemaakt, ook de afdeling Helvetiastraat werd in spelvorm verkend. Het was voor beide groepen een heel prettige ervaring. Kijk vlug naar de foto's in de 'Ark-Gallery' en in de 'Klas-Gallery'.
Op maandag 02 juni is er een opendeur voor alle ouders van de kinderen uit de 2de klas Bliecklaan. We spreken af in de afdeling Helvetiastraat.

Afscheid voorzitter

voorzitter vriendenkring

Het werkjaar van onze Vriendenkring is bijna afgelopen. Vele activiteiten kwamen aan bod. Denk maar aan de 'Kaas-en Breughelavond', het sinterklaasfeest, het tentje op de rapportenavond, de 'Saturday-Night-Follies', het paasfeest in de afdelingen, de steun aan de schoolreizen, ...
Donderdag 24 april was een speciale dag voor de Vriendenkring. Onze prima voorzitter Peter Levecque nam afscheid van de Vriendenkring. Peter was achttien jaren lang lid van de Vriendenkring waarvan twaalf jaren voorzitter. Philippe Proot, de papa van Lucie (1ste leerjaar Bliecklaan) en Marijn (1ste kleuter Bliecklaan), volgt het voorzitterschap op.
Frederick D'alleine, de papa van Kobe (2de kleuter Helvetiastraat) wordt ondervoorzitter.

Damiaanactie

Damiaan

De Ark brandt 50 kaarsjes voor Damiaan.
Een jubeljaar voor de Damiaanactie! Voor het vijftigjarig bestaan van de organisatie ontstak de vrije basisschool de Ark 50 lichtjes. Die werden in spelvorm symbolisch brandend overgebracht. Met andere activiteiten - een hele namiddag lang - maakten de kinderen kennis met Damiaan en zijn levenswerk. Iedereen genoot met volle teugen. Damiaan zelf was lijfelijk aanwezig in de persoon van meester Joost. Tijdens de pauze kregen de kinderen een wafel aangeboden en konden ze gadgets aankopen: de traditionele stiften, beertjes en sleutelhangers.

Kranig water

wereldwaterdag

Ook onze school steunde Wereldwaterdag. De Ark heeft eerbied voor drinkwater, hier en elders. Waarom kopen wij water als drinkwater gewoon uit de kraan loopt?

Miljoenen mensen stappen elke dag gemiddeld 6 kilometer, gewoon om water te halen voor hun basisvoorzieningen. Door de klimaatverandering wordt de watervoorziening voor miljoenen mensen nog meer bedreigd. Door mee te doen aan de actie 'Kranig Water', brengen wij een duidelijk signaal: wij willen de klimaatverandering een halt toeroepen en dragen ons steentje bij.